Flora i vegetacija

Procijenjuje se da na području Durmitora koji uključuje područje rijeke i kanjona Pive raste više od 1.500 biljnih vrsta. Neke od njih vode porijeklo iz daleke geološke prošlosti.


Procijenjuje se da na području Durmitora koji uključuje područje rijeke i kanjona Pive raste više od 1.500 biljnih vrsta. Neke od njih vode porijeklo iz daleke geološke prošlosti, te se na ovom području mogu naći vrste, koje su karakteristične za daleki Arktik, pa su u kanjonima Pive i Tare, sačuvane pojedine vrste tercijalne flore iz Ledenog doba.

Uticaj Mediteranske klime sa jedne strane i planinske klime sa druge strane, uticali su na razvoj interesantne i bogate flore ovog podneblja. Tako se u kanjonu Pive mogu naći i interesantni mediteranski elementi (kanjon Pive je bogat pelimom- Salvia officinalis L.) ali i elementi planinske klime.I druge enedemicne biljke karakteristicne su za ovo podrucje, kao što je modro lasje - balkansi endemit, a pored toga veliko bogatstvo predstavlja i oko 150 vrsta ljekovitog i veliki broj medonosnog bilja od kojih su najkarakterističnije: borovnica, dan i noc, hajdučka trava, jela, kantarion, kleka, majčina dušica, maslačak, medvjeđe grožđe, razgon, suručica, trava iva, vranilova trava. Ovo područje naseljava i preko 40 vrsta jestivih gljiva i raznovrsno dekorativno cvijeće jarkih boja.

Područje regionalnog parka ima veoma raznolike tipove ekosistema i staništa. Na vrhovima i visokim planinskim površima nalaze se elementi alpske flore i faune dok duž kanjona i riječnih dolina (posebno rijeka Pive i Tare) topli vazduh omogućava elemente mediteranske flore i faune. U regionalnom parku prisutno je preko 1500 vrsta biljaka od kojih su mnoge (preko 80 registrovanih do sada) rijetke i ugrožene vrste; prisutno je i oko 2000 vrsta gljiva na ovom području; dobro očuvane šume bijelog i crnog bora, bukve i jele, javora, smrče i jasena i dr.samo upotpunjuju bogatstvo flore u parku. U tim šumama regionalnog parka svoje mjesto su našli i medvjedi, divlje svinje, a u lišćarskim šumama i srne.

Šume su neizostavni dio ovog predjela. Hrastove šume pružaju se do 1100 m, pored njih u ovom pojasu mogu se naći i šume: bijelog grabića, hrasta kitnjaka i običnog graba, zajednica crnog graba i mečije lijeske, kao i bukove šume koje su razvijene od 500m do 1600m nadmorske visine.Duž rijeke Pive i njene pritoke nalaze se fragmenti močvarnih šuma (šuma crne johe i bijele vrbe), a šume crnog bora imaju fragmentalni raspored.

Prati nas na Facebook-u

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Povratak na vrh