Klima

Na ovom području pretežno je umjereno kontinentalna klima sa relativno toplim ljetima i hladnim zimama. Srednja godišnja temperatura iznosi 2-8 stepeni celzijusa.


Na ovom području pretežno je umjereno kontinentalna klima sa relativno toplim ljetima i hladnim zimama. Srednja godišnja temperatura iznosi 2-8 stepeni celzijusa. Temperatura raste idući prema dolinama Pive, Tare i Komarnice i u srednjem dijelu dostiže vrijednost preko 8 stepeni celzijusa. Srednje mjesečne temperature u decembru, januaru i februaru su uglavnom ispod nule. Srednja mjesečna temperatura u julu i avgustu kreće se oko 18 stepeni celzijusa i u tim danima maksimalna dnevna temperatura uglavnom prelazi vrijednost od 25 stepeni celzijusa. Kada je riječ o padavinama one su uglavnom pravilno raspoređene idući od juga prema sjeveru. Ovakva prostorna raspodjela padavina je uslovljena prije svega reljefom i smjerom kretanja vazdušnih masa.

Prati nas na Facebook-u

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Povratak na vrh