NAŠ TIM


Park Prirode "Piva" ima 8 stalno zaposlenih radnika i to:

Slobodan Delić - v.d. direktora Parka,
Marija Bakrač - odgovorni referent za turizam, ruralni razvoj i projektni menadžment,
Petar Ćalasan - odgovorni referent za turizam, ruralni razvoj i projektni menadžment,

5 nadzornika u Parku koji obavljaju poslove fizičke zaštite dobara Regionalnog parka od protivpravnog korišćenja, preduzima mjere za održavanje unutrašnjeg reda i propisanih režima zaštite u RP, učestvuju u kvantitativnom monitoringu faune, njihovoj prihrani i zaštiti, vrši naplatu propisanih naknada i mandantnih kazni, učestvuje u poslovima održavanja infrastrukture parka, pješačkih i edukativnih staza i drugih uređenih površina na prostoru Parka, učestvuje u postavljanju reklamnih tabli i znakova signalizacije u Parku, vodi računa o bezbjednosti posjetilaca, učestvuje u akcijama traženja i spašavanja itd., a to su:

Dragan Pantović,
Miljan Grubač,
Ivan Krunić,
Vladimir Ćalasan,
Radosav Pantović.

Park zapošljava i jednog radnika po ugovoru o djelu zaduženog za računovodstvene poslove - Ivanu Pervanović.

U poslovima tokom ljetnje turističke sezone zaposlena su još 4 radnika na poslovima naplate naknada za korišćenje dobara RP "Piva" i to:dva radnika na rijeci Tari, jedan na Trnovačkom jezeru i jedan na Stabanskim jezerima, a još jedan radnik je zaposlen u info centru u Plužinama.

Prati nas na Facebook-u

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Povratak na vrh