AKTUELNOSTI


Prva Sjednica Savjetodavnog tijela Regionalnog parka „Piva“

Prva Sjednica Savjetodavnog tijela novoosnovanog Regionalnog parka „Piva“, prvog takve vrste u Crnoj Gori, održana je dana 02.03.2016.godine.

Odlukom Skupštine opštine Plužine za članove Savjetodavnog tijela Regionalnog parka “Piva” imenovani su: Daliborka Pejović-Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ranko Kankaraš- Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Blažo Jokanović-predstavnik lokalnog stanovništva, Veselin Luburić-JP Nacionalni parkovi, Borko Vulikić-UNDP, Milutin Cicmil-Skupština opštine Plužine, Slavko Blagojević-Preduzetnik u turizmu, Jovan Nišić- Preduzetnik u turizmu i Aleksandar Perović-Ekološki pokret “Ozon”.

Na Sjednici Savjetodavnog tijela  usvojen je Poslovnik o radu Savjetodavnog tijela, razmatrani  su i dato je pozitivno mišljenje na predloge: Plana upravljanja Regionalnim parkom „Piva“ 2016-2021.godina, Plana upravljanja Regionalnim parkom „Piva“ za 2016.godinu, Pravilnika o zaštiti, unutrašnjem redu i službi zaštite, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u „Regionalnom parku Piva“ Doo. Za Odluku o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara Regionalnog parka „Piva“ preporučeno je da se izvrše konsultacije sa korisnicima dobara Regionalnog parka nakon čega će Savjetodavno tijelo Regionalnog parka dati konačno mišljenje na Odluku o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara Regionalnog parka.

U daljem postupku na razmatrane akte potrebno je dobijanje saglasnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma i Skupštine opštine Plužine.

Istaknut je značaj formiranja Regionalnog parka Piva kako za opštinu Plužine tako i za državu Crnu Goru. Članovi Savjetodavnog tijela iskazali su spremnost da daju svoj puni doprinos za unapređenje rada i funkcionisanja Parka.

Formiranjem Parka Crna Gora je povećala površinu područja sa određenim stepenom zaštite na 13% teritorije čime su ispunjeni procentualni zahtjevi Evropske Unije o zaštićenim područjima.

Savjetodavno tijelo Regionalnog parka “Piva” je osnovano radi davanja predloga za odlučivanje o stručnim i drugim pitanjima i za pomoć u postupku donošenja odluka i pripreme propisa iz oblasti zaštite Regionalnog parka, davanja mišljenja na predloge Zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja upravljanja Regionalnih parkova, učestvovanje u  praćenju sprovođenja propisa i planova upravljanja, učestvovanje u pripremi analiza, ocjena i davanja predloga u oblasti planiranja i upravljanja Regionalnim parkom, saradnja u planiranju istraživanja, razvoja i zaštite prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti Regionalnog parka, davanje mišljenja na predložene projekte, davanje predloga za promociju značaja zaštite Regionalnog parka, promociju turizma  i edukaciju javnost.


0 Comments

Leave a comment

Povratak na vrh