RIJEKE

Kroz Pivu protiču rijeke Komarnica, Piva i Vrbnica, dok je pogranična rijeka Tara.


Rijeka Tara

Tara je sa 158 km najduža rijeka u Crnoj Gori i jedna od najljepših i najizazovnijih rijeka u Evropi i svijetu, sa kanjonom dugim 80 km, koji ujedno spada u najdublje kanjone u svijetu (1.300 m), odmah poslije Kolorada. Tara je posebno atraktivna sa svojih 69 bukova, na kojima se pretvara u pjenu, kovitlac, u svemoćnu energiju, što je čini veoma izazovnom za turiste. Smjenjuju se snažni bukovi, raznoliki brzaci, sa dubokim virovima, limanima, loncima i tjesnacim, rijetkim gazovima. Voda čista, prozirna, razlivena u razne boje, obale bujne ,glatke,strme i izazovne. Po svojoj živopisnosti i nepovoljnosti reljefa, po atraktivnosti njenog snažnog toka, sa bukovima i izvorima (oko 15 većih), sa mnogobrojnim brzacima ( sa padom od 4,5 metara na kilometar), po svom bogatstvu flore i faune, reliktnih i endemskig vrsta, kanjon Tare je jedinstven, bez premca u svijetu i otud je Tara stekla izuzetan broj poklonika koji joj, kad se jednom nađu na njenim obalama, zauvijek ostaju privrženi, dolazeći joj u hodočašće kao što se dolazi Ljepoti u najljepšem primjeru Božje Promisli. Burne i plahovite Tarine pritoke nose veliku količinu rasutog materijala, kamenja i pijeska koje Tara prihvata, drobi i rasipa svojim koritom, stvarajući tako predivne sprudove od oblutaka i plaže od sitno ispranog pijeska. Jedinstveni kanjon poznat u svijetu kao najdublji i najstrmiji riječni kanjon u Evropi i kapriciozna planinska rijeka privlači mnogo turista iz cijelog svijeta. Tara je najdivlja, najljepša i najčistija rijeka starog kontinenta. Zbog čistoće naziva se - suza Evrope.

Rijeka Komarnica

Rijeka Komarnica i njen kanjon predstavljaju posebnu atrakciju. Komarnica je dio vodotoka Pive i teče kroz dolinu Dragišnice koja je bogata raznovrsnim rastinjem. Kanjon Nevidio je dug 3,500 metara, dubok je u prosjeku 150 metara, sa vodopadima i preko 100 metara i suženim stranama koje su udaljene svega 2-3 metra jedna od druge.Ovaj kanjon je dobio ime Nevidio zbog toga što se sa njegove ivice ne može vidjeti tok rijeke. Kanjon Nevidio je biser crnogorske prirode i prava je atrakcija za sve one koji uživaju u izazovu.

Rijeka Piva

Rijeka Piva teče kroz izuzetno lijep i dug kanjon, ali je njegov najveći dio potopljen izgradnjom hidroelektrane "Piva". Piva se na Šćepan Polje sastaje sa Tarom i prave Drinu. Kanjoni ovih rijeka su duboki i nerijetko uklesani u stjenoviti teren i predstavljaju prirodnu atrakciju svjetskog značaja.

Prati nas na Facebook-u

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Povratak na vrh